Пешеходен туризъм

Клуба по пешеходен туризъм всяка седмица провежда излети и походи посветени на годишнината, ще бъдат проведени и два многодневни пешеходни походи за изкачване на връх Мусала и връх Вихрен.