Хижа Студенец

Предстои отваряне на обновената база

100 ГОДИНИ

 Туристическо Дружество "КАРЛЪК"

Пещера Ухловица

 Една от най-красивите пещери в България!

Добре дошли

25 август 1917 година – това е началото!

Голямото начало на раждането в Смолян и Смолянския край на организирано туристическо движение.

В началото на дейността на дружеството поради широките цели, които си поставя и поради желанието на много граждани да бъдат членове на ново-образуваното туристическо дружество, на 11 август 1918 година, на общо събрание то се преименува в Културно-туристическо дружество „Орфееви гори”. На общо събрание на дружеството през август 1919 година се приема устав на новото дружество. За председател на дружеството е избран Коста Райчев Чилингиров. Уставът предвижда развитието на туризма и планинарството, откриване и запознаване с природните хубости и историческите забележителности на Средните Родопи.

Дружеството организира задружни излети, екскурзии, срещи и събори. Доставя и разпространява пътеводители за забележителните места в Средните Родопи, отбелязва пътищата до тях, урежда изложби, сбирки от книги и предмети из областта на туризма.

През 1923 година по решение на общото събрание на дружеството името се променя, става Културно-туристическо дружество „Славеви гори”, вместо „Орфееви гори“.

В следващите години дружеството организира и провежда много излети и събори, залесителни акции, културно-просветни и други прояви, които го правят бързо популярно в целите Родопи и в страната.

По време на Втората световна война дейността на дружеството почти замира. През 1957 година е възстановена организацията на българските туристи. Същата година се основава Туристическо дружество „Снежанка”, което е правоприемник на ТД „Орфееви гори”. През 1963 година ТД ”Снежанка” преминава към новосформираното общинско Туристическо дружество „Карлък”. 

В следващите години и до днес Туристическо дружество „Карлък” разгръща голяма по мащаби туристическа и спортна дейност. Клубът по ориентиране е един от водещите в страната. Многобройни и с голям туристически заряд са изявите на клуба по пешеходен туризъм. Ски-туризма и алпинизма също отбелязаха развитие. Днес дружеството наброява 146 члена, организирани в клубове по пешеходен и ски туризъм, клуб по ориентиране, клуб алпинизъм и клуб на ветераните туристи, ученически клуб по туризъм. Освен туристическа и спортна дейност ТД „Карлък” развива и стопанска дейност. Дружеството ни стопанисва 4 хижи и една благоустроена пещера. Пещера „Ухловица” през летния сезон работи без почивен ден и с удължено работно време.

100 годишнина

Още...

Пешеходен туризъм

Още...

Ориентиране

Още...

Обновяване

Още...